top of page

Produkter & Analyser 

Skyforest har skapat en rad olika analys system och verktyg som är anpassade efter kundens behov med inriktning på att vara beslutsunderlag i produktion och planering. 

Vi jobbar ständigt på att hitta nya lösningar och att skapa nya verktyg för att kunna effektivisera och få ut ett ökat värde av skogen. 

Röjningssvårighetskalkylator

Hur ”svår” en röjning är beror på vem man frågar.  

Det kan vara svårt att hitta någon avvägning i det hela.

SVÅRIGHETSKALKYLATOR 3D.jpg

Skyforest har tillsammans med Holmen Skog SvA Mitt, Mora Skogservice AB och andra entreprenörer skapat en grund där alla bedömer svårigheten på en röjning likadant efter samma förutsättningar både i fält och med Skyforest produkter.

Svårighets skalan bygger delvis på SLA:s grundtabell, men är tillämpad efter entreprenörernas erfarenheter. 

Kalkylatorn är webbaserad och är anpassad för mobila enheter. 

Svårighetsindex-skalan ligger mellan 1 (Lätt) och 5 (Svår).  

Höjd och Täthets analys  
Skyforest unika Höjd och Täthets analys är en av våra egenskapade höjdanalyser där markens elevation tagits bort och trädens höjd är beräknad och presenteras över marken.  

Analysen ger information om hela skogens höjd i stort som litet. 

Skyforest unika höjd och täthetsanalys i 3D! 

Klicka på kartan nedan och se hur du kan titta runt på din skog i 3D med vår höjt och täthets anlays i 3D.

Interaktiv karta 3D.jpg
3D_Hög_vegitation_Höjd_Legend.jpg

Skyforest ortofoto med vår unika Höjd och Täthetsanalys, Träd Tops Höjd analys i en levande karta!

Nedan är en karta på samma område som i 3D där får du möjlighet att uppleva ett ortofoto med våra produkter.

 

Klicka på kartan nedan och se hur du kan titta på din skog i en levande karta med våra produkt. 

Prova zooma in tills du ser vår höjd och täthets analys och zooma även in vidare tills du ser provytor på 10x10 meter och höjden på varje enskild stam. 

Interaktiv karta 2D.jpg
3D_Hög_vegitation_Höjd_Legend.jpg

Trädslags fördelning 
Med våra produkter kan trädslagsidentifiering och trädslagsberäkning göras snabbt och enkelt.

PROVYTA_TGL_Legend_edited.jpg

Träd Tops Höjd 

Skyforest unika automatiska analyssystem markerar stammar och visar dess enskilda höjd över marken. 

PROVYTA_HÖJD_NY.jpg

Höjd och Täthets analys - Hög Vegitation

 Används vid högskog, bland annat bestånds indelning och planering. 

OROTO_CTM_HÖG_LEGEND_edited.jpg

Höjd och Täthets analys - Låg Vegitation  
Används bland annat vid bedömning och planering av ungskogsröjning och vid beståndsindelning av skog lägre än 10meter höjd.

OROTO_CTM_LÅG_LEGEND_3D_edited.jpg
bottom of page