top of page

Tjänster

Helentreprenad – Från beställning till färdigt Traktdirektiv.

Skyforest har under flera år utfört helentreprenad till skogsbolag där vår främsta tjänst varit ungskogs inventering och planering av ungskogsröjning. 

 

Skyforest hanterar och planerar ca. 25'000ha ungskogsröjning varje år

Arbetsflöde helentreprenad

Beställning av de bestånd som är aktuella för inventering

Datainsamling där vi arbetar efter våra egna fastställda parametrar för att den insamlade data ska vara jämn och av hög kvalité. 

Databehandling, högupplöst bild generering och analys generering samt kundanpassning av vår data. 

Skyforest unika arbetsflöde; justering, hantering och planering av varje enskilt bestånd enligt varje kunds utformade manual. 

Traktdirektivet skapat, fältbesökt, snitslat och klart att sättas i produktion i kundens eget system. 

Bolags anpassning – på ert sätt med hjälp av vår teknik och flöde.

Att inventera skog och hantera olika beståndsdatasystem är ett komplicerat arbete med många parametrar att ta hänsyn till.  

För att undvika systematiska och mänskliga fel vid hanteringen datasystem så utarbetar vi förenklade manualer i respektive system för varje kund och förutsättning.
 

Skyforest Manual_2.JPG
Skyforest manual 1 BESK instruktion.jpg

Vi utarbetar dessa manualer innan helentreprenads uppdrag tillsammans med vår kund, och manualen anpassas efter varje kunds skötselstrategi av skogen och dess datasystem. 

Grunden till Skyforest arbetsflöde bygger på att alla i vår organisation arbetar lika i alla steg och bedömningen sker på grundval av ”neutral information” ifrån våra analyser. 

Utfallet blir lika oavsett vem som analyserar den och våra bedömningar blir oberoende av person. 

Röjningsplanering 

Skyforest har skapat ett unikt arbetsflöde och anpassad analys för att planera ungskogsröjning. Vi jobbar med flera olika bedömningar och anpassningar  bland annat efter geografisk anpassning, certifierings krav, skötselstrategi mm. 

Traktdirektiv_förenklad2.jpg
Traktdirektiv

Tvåspråkiga Instruktioner i Traktdirektiv 

De entreprenörer som arbetar i våra skogar är ofta av annan nationalitet.  
För att undvika så många språkliga missförstånd som möjligt använder vi oss nästan uteslutande av fördefinierade tvåspråkiga enkla texter i våra instruktioner på traktdirektiven.

Gallringsinventering  

Inventering före gallring för att snabbt se gallringsbehovet, enkelt planera åtgärden och snabbt och enkelt se uttaget som kommer att bli av åtgärden. 

Inventering efter gallring enkelt och snabbt justera ditt innehav med det korrekta beståndsdata som stamantal/ha, trädslagsfördelning, höjd mm. 

Gallring (1)_edited.jpg

Gödslingsinventering–  Kostsam investering och vikten av rätt giva på rätt skog 

Att gödsla din skog är en smart och effektiv investering men också kostsam. 

Att effektivisera gödslingen, genom att rätta bestånds gränserna, dokumentera och rita bort de områden som inte får eller bör gödslas.

Samtidigt som man effektiviserar gödslingen och gör man även naturhänsyns dokumentation samt bestånds och areal justeringar och efter behov uppdatera trädslagsfördelningen.

bottom of page