top of page

Fördelar & Vinster

 Skyforest produkter och systematik ger er nya förutsättningar i arbetet med skogen.

  • Tidsvinsten då man ej behöver besöka alla områden

  • Se hela innehavet på en gång

  • Rita in korrekta gränser

  • Snabbt och noggrant uppdatera innehavet

  • Bedöma och planera skogens olika behov

  • Dela och se samma skog med kollegor

Som skogsbolag kan ni tex. överlåta inventering, planering och ajourhållning av er ungskog till oss.

Vi hanterar skogen enligt era önskemål och efter den manual som vi skapar för ert behov.

Det finns många vinster och fördelar med våra produkter och tjänster, nedan finns en kort beskrivning på några av de viktigare sakerna som vi sett som påverkar skogsägandet och skogens ekonomi.

BESTÅNDSJUSTERING – Varför så viktigt? 

Bestånds arealen beräknar skogens värde både i innehav och hantering.

Felaktig areal på bestånden ger inte rätt bild av innehavet. Samt att eventuella kostnader beräknas på felaktig areal.

Med Skyforest produkter så kan du rätta till alla dina bestånd med snabbhet och noggrannhet. 

Naturhänsyn och Avdrag – Arv och produktion

Naturhänsyn är det arv och det skydd som vi lämnar efter oss i naturen, vikten och värdet av detta kan inte mätas i pengar eller tid. 

Det vi alla kan enas om är att detta ska finnas kvar i framtiden och för att vi ska kunna nyttja oss av dessa arealer nu bör dessa dokumenteras.  

  • Den enklaste dokumentationen av dessa är att rita ut dem i kartan och lagra dem i bestånds systemet.

  • Finns möjlighet bör vi klassificera dem för att underlätta arbetet i framtiden. 

  • För att med säkerhet påvisa att skogen klarar PEFC eller FSC certifieringen så MÅSTE dessa ytor dokumenteras. 

  • Förlusten av produktiv skogsmark minimeras.

Avdrag är de ytor som ska dras bort ifrån en åtgärds yta eller produktionsyta.  
Det kan vara en naturhänsyn, vägar, impediment, blöta områden eller områden som vi helt enkelt inte vill, kan eller får åtgärda.

Genom att dokumentera dessa ytor så kan vi nyttja oss av avdragen i olika sammanhang, beräkna det faktiska värdet på skogen samt räkna ut kostnaderna per areal.

Image by Sebastian Unrau
bottom of page