Skip to content

Din skog, våra insikter

För ett enklare skogsägande

Skyforest - som dina ögon i skogen

 1. Decennium av utveckling:

  • Erfarenhet av att utveckla produkter och tjänster för skogsägare under ett decennium.
 2. Systematisk uppföljning av storskaligt skogsbruk:

  • Skapat systematik för att följa storskaligt skogsbruk på detaljnivå.
  • Ger överblick och möjliggör ekonomisk lönsamhet.
 3. Hyggesfritt skogsbruk:

  • Möjliggör den nya generationen av skogsbruk, det hyggesfria skogsbruket.
  • Verktyg för att se alla träd och maximera användningen av varje träd.
 4. Beslutsstöd och beslutsdata:

  • Erbjuder produkter och tjänster inom kategorin beslutsstöd/beslutsdata.
  • Hjälper skogsägare att fatta övervägda och kloka beslut.
 5. Skapade av skogsmänniskor:

  • Skyforest-teamet är skogsmänniskor med kärlek för skog.
  • Verktygen är skapade för att möta de specifika behoven hos era kunder.
 6. Verklighetsbilder av skogsbruk:

  • Levererar produkter och tjänster som ger verklighetsbilder av skogsbruket.
  • Ger användbar beslutsdata för att optimera skogsägandet.
Ny-hemsida-David-pågående-arbete-i-fält-min
Ny-hemsida-David-bil-och-människor-min

Skyforest AB består av en arbetsgrupp bestående av systemintegrationsspecialister, drönaroperatörer och bildbehandlingsanalytiker. Vi arbetar tillsammans med partners över hela Europa. Vi kan genom samarbete och genom bra serverlösningar överbrygga avstånd och möjliggöra olika lösningar för samarbete. Skyforest geografiska hemvist är Bergsjö, ett samhälle beläget mellan Hudiksvall och Sundsvall. Vi är ett lokalt bolag med ett globalt arbetsfält. Allt bygger på samarbete. Vi bjuder in alla parter att nyttja våra lösningar för att skapa beslutsdata för skogsbruk.

Försäljningschef / Sales manager

David Hanson

Försäljningschef / Sales manager

David Hansson har under de senaste 10 åren arbetat som försäljningschef representerandes bolag som säljer varor och tjänster till ledande skogsbolag inom stora delar av Europa. Genom sitt mycket stora nätverk inom skogsbruk globalt så har han möjlighet att se marknadens behov av olika typer av beslutsdata. David är uppvuxen med skogsbruk och kommer från en skogsbrukarsläkt. Kärleken till skogen har han gemensamt med alla kollegor på Skyforest AB. Det som driver David är en stor nyfikenhet, att lära nytt och att upptäcka nya möjligheter.

David kontaktar ni om ni vill förhöra er om möjligheter till samarbete med Skyforest AB. Oavsett vilken utmaning ni står inför inom skogsbruk så är det bästa ni kan göra att börja med ett samtal till David. Så tar vi det därifrån.

VD / CEO

Johnny Johansson

VD / CEO

Johnny Johansson är människan bakom Skyforest AB. Johnny är skogsbrukarson och har sin bakgrund som helikoptertekniker. Han har under 15 års tid arbetat som företagare inom helikopternäring med fokus på skogsindustri. Han har som helikopterföretagare arbetat i stora delar av världen.

För tio år sedan grundade Johnny Skyforest AB med ambitionen att skapa beslutsdata för skogsbruket, beslutsdata som är lättanvänd för människor utan specialintresse inom teknik. Johnny tog fasta på att alla skall kunna använda Skyforest ABs produkter och få en korrekt verklighetsbild över sitt skogsinnehav. Under de tio första åren så har en unik arbetsmetodik utvecklats och unika produkter och tjänster har tagits fram. Genomgående för alla Skyforest ABs produkter är att de fungerar och levereras integrerade i kunds system. Allt är redo att användas direkt. Kärleken till skogsbruket är det som lett Johnny i skapandet av Skyforest ABs unika produktportfölj av fungerande produkter och tjänster för skogsbruket.

Johnny kontaktar ni om ni vill diskutera potentialen i Skyforest ABs produkt- och tjänsteportfölj. Om ni vill veta om något är möjligt.