top of page

Skogen vår arbetsplats - Ny Teknik vårt verktyg 

Svenska skogar har skötts i 100tals år med den nyaste tekniken som funnits till hands.

 

Skyforest har under ett årtionde genomfört resan från idé och vision till ett nytt sätt att se skogen på.

För att ha en god uppfattning och effektiv planering av sitt skogsinnehav kräves mycket tid i skogen.

Vi har sett hur skogsägare och skogsbolag förlorar massor av pengar och tid som är tänkt att återinvesteras i skogen. 

 

Skyforest skapar översikt och analysresultat över hela skogen som du enkelt kan tolka och genast börja arbeta med din skog ifrån vårt perspektiv. 

Ny teknik får inte vara svår och komplicerad.

Den ska vara lika "enkel" som skogen. 

Att arbeta med ny typ av data och analyser kan tyckas som ett hinder för den privata som det stora bolaget. 

Med lång erfarenhet och stora mängder data så har vi funnit ett mycket bra sätt att paketera din skog i ett litet format där du inte behöver stora datorer eller avancerade program för att arbeta med din skog i vårt perspektiv.

Vi på Skyforest anpassar all data så att den är färdig att använda på en gång.

Pyramid_GEO_FIle.jpg

Skogsbruksplan - Liten som Stor 

Skyforest har valt att samarbeta med Skogshubben där våra produkter är direkt anpassade för deras system.

Vi har anpassat våra produkter för skogshubbens system, du kan nu uppleva all vår data på din egen skogsbruksplan.

Ingen teknisk förkunskap krävs för att arbeta med våra produkter i Skogshubben.

 

Skoggshubben.jpg
bottom of page