Skip to content

Väderrelaterade skador

Väderrelaterade skador så som exempelvis storm är krävande på många sätt. Resurser behöver allokeras till stormområdet för att hantera den skadade skogen. Det behövs mycket resurser på en gång, vilket innebär att det vanligtvis inte finns så mycket resurser där vanligtvis. Det behövs alltså en tillfällig resursförstärkning.
Skyforest AB kan hjälpa skogsägare att kartlägga och logistikplanera stormskador.

Övriga väderrelaterade skador kan vara torka eller översvämningar. Allt kräver logistik och hantering, planering.

Ny hemsida David storm-min
 1. Snabb Respons och Resursallokering:

  • Eftersom väderrelaterade skador, särskilt stormskador, kräver snabba insatser, är det viktigt att ha en plan för snabb respons och effektiv resursallokering. Det inkluderar att ha tillgång till arbetskraft, utrustning och andra nödvändiga resurser.
 2. Kartläggning av Skador:

  • Skyforest AB kan stödja skogsägare genom att utföra en noggrann kartläggning av skadorna efter en storm. Detta är avgörande för att bedöma omfattningen av skadorna och planera åtgärder.
 3. Logistikplanering:

  • Effektiv logistikplanering är nödvändig för att transportera resurser och personal till stormområdet och för att transportera det skadade virket därifrån. Det kan även inkludera hantering av temporära lagerplatser och transportvägar.
 4. Torka och Översvämningar:

   • För skador relaterade till torka och översvämningar kan Skyforest AB hjälpa till med att bedöma påverkan på skogsmarken och utveckla lämpliga åtgärdsplaner. Det kan innefatta bevattning eller andra metoder för att minimera skadorna.
 1. Samarbete med Myndigheter och Lokala Resurser:

  • Ett nära samarbete med myndigheter, lokala räddningstjänster och andra intressenter är avgörande. Det underlättar snabbare tillgång till extra resurser och koordinerad hantering av skadeområdet.
 2. Förebyggande Åtgärder:

  • Skyforest AB kan även bistå med att utveckla förebyggande strategier för att minimera skador från väderrelaterade händelser. Det kan inkludera rådgivning om val av trädsorter som är mer motståndskraftiga mot vissa väderfenomen.
 3. Utbildning av Skogsägare:

  • Utbildning av skogsägare om riskerna för väderrelaterade skador och åtgärder som kan vidtas i förväg kan vara värdefullt. Det kan bidra till ökad medvetenhet och förberedelse.