Skip to content

Röjningskalkylator

Den eviga frågan som uppstår mellan skogsvårdsentreprenör, skogsbolag och slutkund är vad det är som blivit utfört. Hur svårt arbetet egentligen var. I alla tider har det skapat friktion mellan de olika parterna. Som ett led i att Skyforest AB har skapat traktdirektiv baserat på genomförda röjningsinventeringar så skapade vi röjningskalkylatorn. Den är ett redskap för gradering av röjningsarbeten, baserat på objektiva data. Röjningskalkylatorn är ett utmärkt verktyg att ha som grund för upphandling av skogsvårdsentreprenad. Röjningskalkylatorn kan användas på alla mobila och stationära enheter. 

SVÅRIGHETSKALKYLATOR 3D