Skip to content

Förvärv/Försäljning

Försäljning och förvärv

Inför en kommande affärshändelse är det av yttersta vikt att veta förutsättningarna för köpet. Att känna till korrekt virkesvolym och status på nödvändiga aktiviteter så som röjning och gallring. Detta för att få en korrekt värdeindikation. Dagens transaktioner sker huvudsakligen genom gissningar och uppräkningar. Med beslutsdata från Skyforest AB så får du som köpare eller säljare ett bra beslutsunderlag för din stundande affär.

Då det ofta är mycket stora avvikelse i förhållande till plan så är det motiverat att ta fram färska beslutsunderlag inför beslut.

 1. Förstå Affärsförutsättningarna:

  • Identifiera och förstå de exakta detaljerna kring den kommande affärshändelsen. Är det en försäljning av skogsmark, virkesvolym eller en kombination av olika tillgångar?
 2. Säkerställ Korrekt Data:

  • Se till att du har tillgång till korrekt och aktuell data gällande virkesvolym, skogstillstånd, samt statusen på röjning och gallring. Detta kan inkludera att genomföra färska markundersökningar och inventeringar.
 3. Använd Beslutsdata från Skyforest AB:

  • Om Skyforest AB tillhandahåller beslutsdata, se till att utnyttja dessa för att få en bättre förståelse av marknadsvillkoren och för att göra informerade beslut.
 4. Analys av Avvikelser från Plan:

  • Utvärdera och förstå eventuella avvikelser från planen. Det kan vara viktigt att identifiera orsakerna till dessa avvikelser och hur de kan påverka affären.
 1. Uppdatera Beslutsunderlag:

  • Om det finns stora avvikelser från tidigare planer eller förväntningar, överväg att uppdatera beslutsunderlaget för att återspegla den aktuella situationen. Det kan inkludera att omvärdera värdeindikationer och affärsstrategier.
 2. Engagera Experter:

  • Vid behov, involvera experter som skogsexperter, värderingsföretag eller juridiska rådgivare för att säkerställa att alla aspekter av affären är korrekt bedömda.
 3. Förhandlingar:

  • Använd den insamlade informationen som grund för förhandlingar. Ju bättre förståelse du har för förutsättningarna och de faktorer som påverkar affären, desto starkare position har du i förhandlingarna.
 4. Due Diligence:

  • Utför noggrann “due diligence” för att identifiera och hantera eventuella risker och utmaningar innan affären genomförs.