Skip to content

Röjningsinventering

Röjningsplanering

 1. Anpassat arbetsflöde och analys:

  • Skapande av unikt arbetsflöde för ungskogsröjning.
  • Anpassningar baserade på geografiska förhållanden.
  • Hänsyn till certifieringskrav och skötselstrategier för att säkerställa överensstämmelse.
 2. Flertalet bedömningar:

  • Användning av olika bedömningar för att skräddarsy planeringen.
  • Integration av olika anpassningar för att optimera resultatet.
Traktdirektiv_förenklad2

Tvåspråkiga Instruktioner i Traktdirektiv

 1. Målgrupp av entreprenörer:

  • Användning av entreprenörer med olika nationaliteter.
  • Medvetenhet om behovet av kommunikation på flera språk.
 2. Fördefinierade tvåspråkiga enkla texter

  • Användning av fördefinierade texter för att undvika språkliga missförstånd.
  • Syftet är att tydligt kommunicera instruktioner till entreprenörer.