Skip to content

Skyforest Academy

 1. Erfarenhet och utveckling:

  • Stolthet över processer, tjänster och produkter som utvecklats under ett decennium.
 2. Tekniska specifikationer och flyginställningar:

  • Användning av unika flyginställningar och tekniska specifikationer för att uppnå Skyforest ABs standard för bilddata.
 3. Utbildning i användning av skoglig beslutsdata:

  • Erbjuder utbildning i hur den skogliga beslutsdatan kan användas av lokala användare.
  • Anpassning till lokala standarder för skogsbruk.
 4. On-site kundutbildning:

  • Vi är stolta över de processer, tjänster och produkter som vi tagit fram genom ett decennium av utveckling. Vår bilddata kräver unika flyginställningar och tekniska specifikationer för att resultatet skall bli Skyforest AB standard. Vi utbildar också i hur vår skogliga beslutsdata kan användas hos de lokala användarna anpassat till den lokala användarens standards för skogsbruk. Vi erbjuder alla kunder på plats utbildning i alla de moment som Skyforest AB utför och i användande av all den data som vi levererar in i kunds verksamhetssystem. Kundutbildningar i Skyforest ABs kompletta produkt och tjänsteportfölj genomförs både på plats hos kund och i Bergsjö, Sverige. I Bergsjö har Skyforest AB sitt huvudkontor. Det är också här som allt började för ett decennium sedan.