Skip to content

Försäkringsfrågor

För att undvika tvister i försäkringsärenden så rekommenderar Skyforest AB berörda försäkringsbolag att tillse att det finns uppdaterade skogsbruksplaner för den försäkrade fastigheten. Det gäller alla skogsfastigheter som försäkringsbolaget har försäkrade. Detta innebär att vid eventuell skada är det enklare att kalkylera skadeeffekterna.

Skulle olyckan vara framme så kan dock Skyforest AB vara behjälpliga med att eftersimulera händelseförloppet med före- och eftervärden.

Skyforest AB kan hjälpa försäkringsbolag med alla frågor relaterat till försäkring av skogsfastigheter.

 1. Uppdaterade Skogsbruksplaner:
  • En aktuell skogsbruksplan är viktig för att ge en detaljerad översikt över fastighetens skogstillgångar, vilket kan vara avgörande vid försäkringsärenden. Det hjälper försäkringsbolaget att snabbt och exakt bedöma omfattningen av skadan.
 1. Riskhantering och Förebyggande Åtgärder:
  • Försäkringsbolag bör överväga att arbeta tillsammans med skogsförvaltningsexperter för att utveckla och implementera riskhanteringsstrategier samt förebyggande åtgärder. Det kan minska risken för skador och underlätta försäkringsprocessen.
 1. Eftersimulering av Händelseförloppet:
  • Möjligheten att eftersimulera händelseförloppet med före- och eftervärden kan vara ovärderlig vid försäkringsutredningar. Det ger en tydligare bild av skadeeffekterna och underlättar bedömningen av ersättningsanspråk.
 1. Samarbete med Skyforest AB:
  • Att ha ett samarbete med Skyforest AB för att få stöd med försäkringsrelaterade frågor kan vara fördelaktigt. Deras expertis kan bidra till en smidigare process och ökad förståelse för skogsfastighetens värde.
 1. Försäkringsvärderingar:
  • Regelbundna värderingar av skogsfastighetens värde kan vara en god praxis. Det säkerställer att försäkringsvärdet är korrekt och att eventuella förändringar i fastighetens värde beaktas.
 1. Utbildning och Kommunikation:
  • Utbilda fastighetsägare och andra intressenter om vikten av att upprätthålla aktuella skogsbruksplaner och vara medvetna om försäkringsvillkor. Tydlig kommunikation kan minska missförstånd och konflikter.
 1. Förhandla om Försäkringsvillkor:
  • Försäkringsbolag bör överväga att förhandla om försäkringsvillkor baserat på den tillhandahållna informationen och expertis från Skyforest AB för att säkerställa att täckningen är adekvat.